Welkom!

Einstein staat voor: nieuwsgierig, consistent, integer, gewetensvol, aandachtig en altijd persoonlijk. De onderzoeker die vooral denkt in hypotheses, die hij aandachtig toetst door het stellen van vragen. Vragen, doorvragen en niet ophouden nieuwsgierig te zijn: een belangrijk kenmerk voor leiders en managers, die beogen verbetering te brengen in vaak complexe situaties.

In 2014 verscheen alweer de 11e druk van het succesvolle boek “Einstein en de kunst van het zeilen, praktijkboek over leiderschap en communicatie”. Een lees- en werkboek over leiderschap en management, dat uitnodigt deel te nemen aan de zoektocht naar de nieuwe rol van de leider. Het verzoek van veel gebruikers om ‘meer’, krijgt gehoor in de reeks Einstein en de kunst van.... Boeken met dezelfde ambitie, die de structuur, het karakter en de speelsheid van het basisboek naadloos volgen.